Elsystem, Maxi 999, Översikt. (v.g. meddela vilka andra båtar där detta stämmer)

Elsystemet har komponenter från SUFA. Företaget har lagt ned sin verksamhet, men kan enligt uppgift fortfarande leverera vissa reservdelar eller utbyggnadsmoduler.

(Vid utskrift på A4, ställ in liggande format, små marginaler)

Följande delar av elsystemet finns dokumenterat här: Motor/motorpanel, Motor/batterikopplingar och Elcentralens kopplingar.

En förbättrad variant av Motor/batterikopplingar som bör användas tillsammans med landström finns även. UPPGRADERAD 2003-11-11.

Dessutom dokumenteras flera av SUFAs moduler: 41511-41301, Shunt och Volt/Amp.mätning, 41521, AUTOBAT-M huvudbrytare, 41542-3 Manöverpanel.