Elsystem, Maxi 999 (tillbaka)

Instrumentpanel 41511, Shunt 41301 och något om batterier.

Användning:

 1. Shunt 41301 sitter monterad i motorrummet och är kopplad till Instrumentpanel 41511 som sitter i Elcentralen.
 2. Med denna utrustning kan man övervaka spänning och ström för både motorbatteri och båtbatteri(er). En förutsättning är förstås att alla förbrukare i båten ansluts via Elcentralen och inte direkt på något av batterierna.
 3. Mellan Shunt och Instrumentpanel går en kabel med 4 tunna ledningar som inte får användas för t.ex. spänningsförsörjning av annat.
 4. 999:an har dessutom ett laddningsfördelningsrelä 41271 från SUFA, se kopplingsschemat för Motor-batteri.

TEST, Voltmätaren före laddning

 1. Inget utslag visar brott på någon kabel eller att batteriet är slut.
 2. Röda fältet 8-11.5 Volt innebär att batteriet är urladdat
 3. Svarta fältet indikerar normalladdning.
 4. Gröna fältet visar att batteriet är laddat.

TEST, Voltmätaren vid laddning med generator:

 1. Samma utslag som före laddningen kan innebära kabelbrott eller att batteriet är slut. Det kan även innebära att generator eller laddningsrelä är defekta.
 2. 12.5 - 14 Volt, normal laddning, allt är perfekt.
 3. 14.4 Volt - batteriet är fulladdat.
 4. Över 14.5 Volt - Laddningsreläet är fel inställt och måste justeras eller bytas. Fara för batteriet som nu överladdas varvid explosionsrisk föreligger pga. knallgas. Med gasen följer även syra-dimma som har en starkt korroderande inverkan på omgivningen.

Amperemätaren:

Ampéremätaren skall, när centralen ej är igång alltid visa "0". Är så ej fallet, skall batteriet frånkopplas med sina huvudströmbrytare och ställskruven på visarinstrumentet justeras. Slå till batterierna igen och kontrollera att visarinstrumentet visar noll när alla förbrukare är frånslagna. Vid test av batteri "2" kan man möjligen se ett ytterst litet "-"utslag som härrör från elektroniken i själva elcentralen. Märks en tydligare förbrukning finns en strömläcka i båten som måste åtgärdas. För batterikrets "1" skall inget utslag alls märkas.

Laddning med generator:

Vid start av motor och början av laddningen visar amperemätaren alltid ett högt "+"utslag (hur högt beror av batteriets laddning). Laddningsströmmen faller med ökande spänning på Voltmätaren. Detta visar att laddningen är normal. Under normala förhållanden skall generatorn ladda batteriet med en ström som motsvarar 10% av batteriets uppgivna kapacitet. Dvs. för ett 70 AH batteri c:a 7 A, samtidigt som voltmätaren visar 13-14 V. När laddningsströmmen sjunkit till 5% dvs. 3.5 A, skall voltmätaren visa 14.4 -14.5 volt är batteriet fulladdat och laddningsregulatorn skall avbryta laddningen. (Amperemätaren pendlar).

Sulfatering av batterier:

Om voltmätaren stiger mycket snabbt och amperemätaren visar liten ström i stratskedet av laddningen så är detta ett tecken på att batteriets blyplattor har sufaterat. Efter en viss tid sjunker spänningen och amperemäteren stiger som vid normal laddning. Sulfateringen släpper succesivt och faller till botten av batteriet. Efterhand när detta bottenlager växer kommer det i kontakt med blyplattorna och kortsluter batteriet mer eller mindre så att bl.a. självurladdning inträffar. Sulfatering uppkommer för det mesta på ett batteri som används lite. Därför skall man slösa på ström men så att laddningsperioderna ändå räcker för att ladda.

Om batterityper:

Egenskaperna hos ett Bilbatteri (startbatteri - mycket ström ibland) skiljer sig från Fritidsbatterier (mindre ström-längre tid). Ett Bilbatteri blir lättare sulfaterat om man använder det för båtbelysning etc. Och ett Fritidsbatteri klarar de stora strömuttagen vid motorstart sämre.

Kraftig självurladdning:

Om batteriet urladdar sig självt ovanligt fort utan att några förbrukare kan felet bero på olika saker:

 1. Torrladdat batteri. Åtgärda genom att fylla på destillerat vatten, ladda, och kompensera ev. ytterligare förlust av vatten efteråt. Kontrollera om överladdning föreligger (på voltmetern).
 2. Normal självurladdning är 1-2% av batteriets kapacitet och beror bl.a. på temperaturen. Ju varmare, desto mera självurladdning. Ett batteri skall alltså helst frysas ned något under vintern, men skall vara absolut fulladdat innan. Om självurladdningen är större trots kontroll av vatten som ovan, ladda då batteriet fullt, demontera pluspolen, och se på spänningen efter en vecka. Om batterispänningen då är under det svarta fältet är batteriet slut. Byt Batteri.