Elsystem, Maxi 999, MOTOR/MOTORPANEL/BATTERIER/HUVUDBRYTARE. ÄNDRAT FÖR LANDSTRÖM

Bakgrunden till detta ändrade Elschema är riskerna att svåröverblickbara cirkulerande strömmar skall kunna passera genom det mycket känsliga S-drevet. På senare års S-drev från Volvo Penta så sitter en elektrisk avskiljning mellan S-drev och Motor som delvis ersätter denna koppling. (Delvis, för att ledande saltvatten ger en elektrisk förbindelse mellan S-drev och motor. Lika säkert är det dock inte)

Sytet med förändringen är att det skall gå att helt undvika att köra in 12V Landström (via landströmsaggregat med jordad grängul 220VAC sladd) utan att man isolerat motor och drev fullständigt från all annan el och jord. Då är man garanterat fri från krypström genom drevet.

Relä 41271 är ett fördelningsrelä som fördelar laddningen mellan Motorbatteri och Båtabtteri(er). Det skall enligt SUFA klara 12V, 75 Ampére. Detta bör motsvara en generator på minst 750W. Vid stillastående motor och Motorbrytare FRÅN är motorplus och motorminus skilda från alla annan el ombord.. Vid stillastående motor och motorbrytare TILL är generatorn bara kopplad till Motorbatterierna. När motorn går och generatorn laddar, parallellkopplas alla batterier. Eftersom respektive batteri 'tar emot' mera ström ju mer urladdat det är, fördelas alltså laddningen efter behovet. När motorn stängs av, avskiljs startbatteriet från båtbatterierna av reläet.

MOTORHUVUDBRYTAREN kommer från

SODEREP-ECANS
03410 ST-VICTOR-FRANCE
Type SIAE 19
LCIE No 95.D0009U
EEx.ia IIC, IP65

och säljs bl.a. via Hella:s återförsäljare. Den har två brytande kontakter för den ström som startmotorn behöver, och en brytande kontakt som tål minst 100 Ampere, och som i denna tillämpning släpper fram 12V landstöm.

Mera information finns för Shunt 41301.