Elsystem, Maxi 999 (tillbaka)

41 521 AUTOBAT-M, modul i elcentralen med huvudbrytare och start-återställningsknapp

FUNKTION:

 1. HUVUDSTRÖMBRYTARE för förbrukarbatteriet med ON/OFF-knappen
 2. ÖVERVAKNING av förbrukarbatteriets laddningstillstånd. Bryter automatiskt när batteriets spänning sjunker under 10 Volt (Batteriet förstörs om det totalurladdas)
 3. MOTOR OCH BRANDSKYDD till de till elcentralen anslutna pumpmotorerna och t.ex. kylkompressormotorer, vars lindningar kan brännas upp om de får spänning (under 10 Volt) som de inte orkar gå runt av.
 4. KORTSLUTNINGSSKYDD för alla anslutna elförbrukare. Automatsäkringen bryter snabbare än säkringar.
 5. ÖVERBELASTNINGSSKYDD av batteriet med termorelä. Bryter vid belastning över 25 Amp.  

ARBETSÄTT:

1. Koppla in:

ON/OFF knappen utrages: den röda lampan lyser och summern tjuter. Drag sedan i START-knappen: den gröna lampan tänds och summern tystnar. Nu är AUTOBAT-M i funktion och de anslutna panelerna kan manövreras.

 1. Om kontrollampan går automatiskt till rött även vid upprepad utdragning av START: Batterispänningen är under 10 Volt - ladda batteriet!
 2. Om kontrollampan går tillbaka till rött när en eller flera förbrukare har kopplats på: Kortslutning i någon av förbrukarna!
  1. Drag ut START och håll den utdragen tills någon av förbrukarbrytarnas lampor slocknar. I denna krets finns kortslutningen. Bryt den felaktiga förbrukarbrytaren tills felet åtgärdats.
  2. Bryt ALLA förbrukarbrytare, drag i START, koppla sedan in och ur respektive förbrukare en efter en till den röda lampan tänds. I den förbrukare som tänder röd lampa ligger felet. Om felet inte återfinnes genom detta, gå då in på Centralenheten resp. Lanternpanelen. Tryck på de röda återställningsknapparna en efter en på resp. panel tills Autobat-M löser ut. Här finns felet. Åtgärda felet innan återställningsknapparna på respektive central/panel återigen trycks in. Slocknar ingen av de nämnda panelernas indikeringslampor efter att START har utdragits så var spänningen vid tillslaget tillfälligt under 10 Volt.
 3. Den gröna lampan blinkar: Autobat-M samt batterikabeln överbelastas. Bryt en eller flera elförbrukare tills den gröna lampan lyser normalt. Om detta händer ofta så kan det vara en anledning att utöka Autobat-M:s anslutningskapacitet med Art.Nr. 41522 från SUFA.

2. Koppla från:

ON/OFF -knappen slås ifrån: Elcentralen är frånslagen.

 1. Om inte Autobat-M slocknar efter ett frånslag så är någon eller några elförbrukare ej frånslagna i de anslutna panelerna/centralerna. Gäller även kabinbelysningar i panel 41532. (Ansluten summer tjuter svagt)