Elsystem, Maxi 999 (tillbaka)

Manöverpanel 41542-3.

Användning:

Ett antal Manöverpaneler sitter i Elcentralen, och används för att mata de olika elförbrukarna i båten.

Funktion:

Att slå till och från strömförbrukare samt indikera att strömförbrukare är tillslagna. Dessutom att avsäkra förbrukarna med 8 Amp. eller 15 Amp. automatsäkringar.

Automatsäkringarnas uppgift är att skydda kablar och strömförbrukare mot överbelastning och kortslutning samt att förhindra stark uppvärmning av dem och därmed brand.

Vid överbelastning av en ansluten strömkrets, dvs. att man tar ut mer Ampére än vad säkringen tål, så slår automatsäkringen ifrån och indikatorlampan släcks, för att sedan slå till igen och indikatorlampan tänds. Detta fortgår så länge överbelastningen finns.

Vid kortslutning slår en annan enhet i elcentralen, AUTOBAT-M ifrån först. När startknappen på AUTOBAT-M utdrages så bryter automatsäkringen direkt och detta sker så snabbt att indikeringslampan.ej hinner blinka. I så fall, bryt då OMGÅENDE strömmen med strömbrytaren i den kortslutna kretsen. Detta göres för att spara automatsäkringen som har en livslängd på c:a 2000 kortslutningscykler, dels för att annars utlöser AUTOBAT-M igen när automatsäkringen slår till igen.

Vid kraftiga kortslutningar kan livslängden minska under de nominella 2000. OBS: denna typ av automatsäkringar återställer sig sjävt utan åtgärd.

Byte av indikeringslampa:

Lossa alla anslutna ledningar. Skruva sedan loss den anel i vilken glödlampan skall bytas samt lossa lite grann på "minusgaffelns" skruv. Draag försiktigt ut den trasiga glödlampan. Vira sedan upp den andra tråden runt dragströmbrytarens flatstift. Sätt i den nya glölampan i lamphuset och anslut dem.