Rullgenua
Storskot
Demonterbar bred storskotskena.rullfock.html
Akterstagsträckare (Kompletterad)
Lovgirighet
Trimtips Fenix (troligen gäller det flera båttyper)
Rullbar självskotande fock med vertikala lattor
Gennaker till masttoppen på t.ex.999
Lazyjacks och Bomkapell

Kryss- och länsfart
Hur mycket fart måste man ha om man faller eller lovar på kryssbog för att vinna mest mot vinden? Eller hur mycket fartskillnad måste man få om man skär på undanvind (med spinnaker) för att färdas med max fart från vinden? Hämta detta Excel-ark och laborera med båtfart och vindstyrka, vinklar mm.
Magnus Sterky <magnusQsterky.com>