Rullfock med vertikala lattor, s.k. VERTECH-fock.

Enligt segelmakare Lundh som även representerar HOOD i Sverige, så skall man undvika att använda laminerade dukar för försegel som man vill segla med delvis inrullarde. Anledningen är att krafterna då kommer osymmetrikt i duklagren på de olika sidorna i laminatet, som då kan delaminera.

HOOD har därför tagit fram en enkellaminatduk med inslag av en fibertyp, VECTRAN, som gör duken så stark att man med fördel kan sy segeln med gammaldags skärning (CROSS_CUT).

En av nackdelarna med en självslående fock är ju att dess yta är ganska liten, och att ytan minskar ytterligare om man använder rulle. I samråd med Lundh Sails i Göteborg har jag därför gjort följande på min 999:a:

1) Nytt, lägre förstagsbeslag, se bild
2) Motsvarande längre förstag
3) Ny VECTRAN-JIB med vertikala lattor.

För att få seglet att fungera maximalt bra (gäller nog alla självskotande fockar) har skotarrangemanget utförts med både självskotskena och konventionellt skot. Det senare dras UTANFÖR mantåget, till ett par block fästa i relingslisten. När vinden har öppnat sig så att skenbar vindvinkel ligger på c:a 45 grader kan man skota hem focken till relingsblocken och hålla i sig när båten accelererar till oanade farter. Med detta arrangemang stänger inte fockens nederdel mot storen på typ halvvind och slör som en genua 1 gör. Ytterligare ett bra knep är att låta självskotet få ett extra block i seglet. Skotlinan dras då: segelhornet-självskotskenans block-segelhornets block-skotblocket i förstven-akterut till sittbrunnen. Finessen med detta är att skothornet hålls ned bättre när man lättar på skotet, så att focken inte twistar så mycket. Det gör även att focken fungerar självskotande även delvis inrullad. Se bild:

En ytterligare finess med seglet är att de olika lattorna fungerar som utfyllnad så att buken minskar vid inrullning. Man får då alltså ett föredömligt plant försegel som passar utmärkt att användas i ALLA vindstyrkor.
Seglet har ungefär samma bredd i övre tredjedelen som en Genua 1. Faktum är att båten går fortare med denna självskotare än en Genua1 i ALLA förhållanden utom lättvindskryss och på läns med lång spirbom. Se seglingsbilden nedan. Notera att det inte blåser särskilt mycket. (Näää, motorn är INTE igång):

Magnus Sterky <magnusQsterky.com>