Angående Furlexstorlek 999

Med en rullgenua är det frestande att ibland bara segla med genua och tom. delvis inrullad. På en 7/8 - rigg är genuan inte så stor i förhållande till båtens styvhet, så det blir då förhållandevis stor kraft på Furlexen.
Däför vill jag råda att välja den större modellen 200 till Maxi 999.

Ett annat råd är att överväga att utforma stävbeslaget ungefär som jag gjort, se 'Praktiska Tips', så att Furlexfästet kommer nästan en dm närmare däck, det ger bättre segling då genuan är närmre däck och aningen större. Samtidigt vill jag rekommendera att före montage mäta ut längden på det nya Furlexförstaget (med toggles eller annant) så att masten lutar lite akterut, c:a 30 cm mätt med storfallet med nåt tungt i, avståndet fall-mastbakkant ungefär vid däcksnivå.

Slutligen, lita inte bara på Seldens anvisningar för montage, använd även ett långt måttband INNAN du kapar wiren och skruvar ihop konan nedtill och jämför med längderna på alla tillkapade bitar lagda och tejpade till varann. Skulle du ha missat nånstans är det nu du skall rätta till det, för när konan är hopdragen går det inte att få isär den igen. Seldens anvisning att ta isär konan funkar inte för någon jag hört talas om.
Magnus Sterky <magnusQsterky.com>