Maxlängd på förstag med rulle.
Orginalbeslaget för förstaget har sitt fäste nästan 10 cm över däck. När man monterar rulle kommer fästet för halshornet ännu högre upp, vilket dels gör att man tappar lite försegelyta, och att spalten mellan segel och däck blir onödigt stor.
För att minska denna olägenhet har ett nytt stävbeslag provats:

I samband med detta har förstaget förlängts (Furlex) vilket har visat sig tämligen besvärligt. Svårigheten är att få loss det gamla staget från kona som utgör nedre fästet. I vårt fall var det omöjligt, det blev att köpa ny innerdel till Furlexen. Se även texten nedan.

Så här blev det monterat och klart. Notera att fästet för lanternan har böjts en aning framåt och ett kilformigt mellanlägg kompenserar för detta. Hittills har de gamla seglen provats. Det verkar klart att båten seglar bättre för att förseglet kommer lite lägre, och för att spalten mot däck blir mycket mindre (seglet tätar bättre mot däck):Om besvärligheterna med Furlex:
Det som möjligen kan fungera är kanske att kapa wiren. Vid förlängning skall ju en ny wire anskaffas i alla fall. Man kapar genom att lossa nedre profilfästet från rulldelen, dra ut så långt det går, och sedan såga av wiren. Därefter kan man försiktigt ta isär hela rullpaketet (gör detta i en hink, och ta vara på alla kullagerkulor), lossa insex som låser inneraxelns hopgängade två delar, gänga isär, så att endast wirestumpen och kon-delen kommer fria. Man kanske sedan kan sätta wiren i ett kraftigt skruvstycke, och värma wire-kona som sticker ut med svets, och sedan snabbt slå loss dem.