Varför en Battery Brain?  Tillbaka

  Battery Brain förhindrar att batteriet töms helt genom en patenterad teknik som kontinuerligt övervakar batteriets laddningstillstånd, och som kan koppla bort det från fortsatt urladdning medan det fortfarande finns kapacitet kvar för att starta motorn.

Battery Brain-enheten kan monteras på olika sätt vid batteriets pluspol. Spänningen övervakas och om den går under ett förutbestämt värde som räcker för motorstart kontolleras om detta är tillfälligt på grund av en tillfällig kortvarig stor förbrukare som t.ex. startmotorn, vilket snabbt återhämtar sig, eller om det beror på faktisk urladdning. I så fall bryter Battery Brain bort batteriet helt för att behålla denna kvarvarande laddning för motorstart. Därefter återhämtar sig batteriet med några tiondels volt.

Utlösningsvärdet på spänning, c:a 12.1V, avser det värde batteriet har EFTER det har brutits bort och hämtat sig en liten stund. Medan urladdningen pågår kan spänningen vara ned mot 11.7 volt, beroende av urladdningsströmmens storlek.

Battery Brain typ I har endast en manuell knapp för återställning. Knappen kan även vridas till ett permanent förbikopplingsläge. Typ II har en liten fjärrkontroll för återställning.

Den patenterade tekniken består av en unik ledare som kan hantera stora strömstyrkor och är hermetiskt sluten och alltså inte kan antända batterigas. Temperatur, ström, spänning samt strömriktning mäts, och sen beräknas när batteriet måste brytas bort för att batterikapaciteten skall räcka till för motorstart. När man använder Battery Brain i en båt och man har mer än ett batteri i batteribanken, kommer reservkapaciteten för motorstart att vara ännu högre.

Battery Brain hjälper även mot att man förstör sina förbrukarbatterier genom slarv, dvs, man glömmer någonting påslaget som djupurladdar batterierna ända tills nästa besök i båten. Batterierna skadas då permanent, man får aldrig tillbaka hela kapaciteten.
   
Se Svensk Manual för andra montagesätt. Typ II har även en möjlighet att låta 'motortändningen' blockera Battery Brain samt fjärråterställning. Detta kan t.ex. utnyttjas om man har ett ankarspel eller bogpropeller som bara körs med motorn igång. Engelsk manual.
    (Priserna Inkluderar Moms)
 VaruNr:  Beskrivning:  Pris:  
 EBB1  Battery Brain typ I, har endast manuell återställning och förbikoppling  747:-  
 EBB2  Battery Brain typ II, har fjärråterställning och manuell förbikoppling  845:-