Frysrisk i Genomföringar:
För att undvika fryssprängningsrisk i slälvlänsorna vid genomföringar med negativ akter under vintern, så kommer här ett tips som jag
använt i flera vintrar på vår Fenix:
 
Ta ett par kraftiga tyg remsor och peta in i genomföringarnas lägtsta punkt med hjälp av en ståltråd el. dyl. (eventuella ventiler ska
naturligtvis vara öppna) låt remsorna hänga ut ur genomföringarna i aktern, lägre än lägsta punkten i självlänsorna. Principen är samma
som mors automatiska blomvattnare.
Med vänliga halsningar: Björne Fredriksson