SKROV

Bottenformen för 999 och 33

Montering av dekortape på skrovet

Vatten i bottenbalkarna på skrovet

Att grilla när man ligger på svaj

Förstärkning av bottenstockar och kölbalk

Förstärkning av mastbalk under maststöttan (utan plastningsjobb), ritning mm.

Hur man åstadkommer en supersnabb botten utan att anstränga sig

Förstärkning av skrovet på Maxi Mixer