Rodret (990514)

Tätning av rodret där hjärtstocken går ned.

Varning för frostsprängning i rodret!

Om rodrets utförande på vissa av båtarna.

Tidiga exemplar av 999 och möjligen 33, hade en hjärtstock som var sammansatt av ett övre rör, diameter c:a 55 mm, svetsat till en massiv nedre del. Det har förekommit brott i svetsen. Senare har detta ändrats till en homogen hjärtstock, diameter 50 mm. Flera olika lager har använts, och varierar även något beroende om rattstyrning är orginalmonterad eller ej.

Maxi's orginalritning för roder till 999,1000,33 och 34 finns här. Vidare ett nyare utförande på nedre roderlagret.

Och ett förslag på hur man förstärker roderlagret. (Tack, Stellan Nilsson)

Reparation/förstärkning av tidiga 999-roder med rör-hjärtstock.

Byte till rullager på 999 . (kan nog tillämpas på de flesta modellerna)

Byte av roderlager på Fenix