Så här skriver ägaren till Sambal, en Linjett 30:a om sitt lyckade jobb att demontera förstagswiren från konan i en Furlex typ I.
Det kan vara möjligt att göra samma operation med Furlex typII, men det är inte kontrollerat.

"Jag har äran att med foton åskådliggöra några delar av den historiska händelsen. Dock inte det magiska verktyget, tyvärr. Här följer tre foton och i nästa kommer ytterligare två.

Bildtexter:

1. Den understa delen av systemet där ögat är hopskruvat med resten av hylsan. Värm med blåslampa för att bränna sönder låsvätskan.

2. Hylsan, där wajern sticker ut ca 10mm tillsammans med den tjockare delen av konan.

3. Den gängade tappen som svetsades fast på den synliga delen av konan. I gängan fästes själva dragverktyget.

4. Närbild av hur tappen är fastsvetsad på konan. Eftersom den lossnade två gånger är den nu svetsad runtom hela.

5. Närbild av tappen, konan och hylsan. Vinkeln beror på att jag bara hade två händer...

Den fortfarande utstickande delen av förstagswajern är kvar i mastskjulet och det är lite för mörkt och kallt för att gå dit nu. Du får föreställa dig det fotot.

Likaså dragverktyget, som kan beskrivas så här:
På ett rundjärn (ca 500x10 mm) löper en rund mässingsklump med en vikt av ca 0,5 kg. (Valet av metall är kanske för att den inte ska kinka - glömde fråga).
I ena änden av rundjärnet är en ordentlig spärr som gör att klumpen inte åker av (såg inte exakt hur spärren var utformad).
I andra änden är en kraftig mutter. Denna gängas på tappen som svetsats fast i Furlex-konan. (Såg inte heller exakt hur muttern var utformad. Den kan ha varit fastsvetsad på rundjärnet eller den kan ha varit rörligt fastsatt.) Antagligen går det utmärkt att använda en s.k. glidhammare, denna är från Biltema:

När tappen är ordentligt fastsvetsad vid wajern/konan fäster man ihop rundjärnet och tappen med muttern. Sen skjutsar man mässingsklumpen kraftfullt mot ändstoppet på rundjärnet och håller samtidigt fast Furlex-profilen på lämpligt sätt (handkraft räckte).

Voila - så kom konan ut ur wajern.
V.S.B.

Nu återstår "bara" att få loss profilen från rullsystemet. Därefter ta isär hela rullen och inte tappa bort någon av de 74 lösa kulorna. Sedan få ihop allt igen utan att tappa bort någon kula. Och slutligen att få tillbaka wajern genom hylsan, vilket var lite knepigt även första gången, när wajern var helt ny och oskadad.

När det gäller att få loss profilen från rullsystemet så har jag ett knep som inte står i bruksanvisningen, konstigt nog. Det översta trattformade nylonlocket går att ta bort med lite våld. Då kommer man åt utsidan av det hål där den invändiga låsningen sitter. Om man sticker ned en liten skruvmejsel (eller tjock ståltråd) i hålet så kan man peta undan låsningen, som ju fjädrar en aning. Förutsättningen är förstås att förstyvningen inuti profilen, som trycker låsningen radiellt utåt, redan är skjuten uppåt enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Hälsningar från skepparen på 'Sambal '