(031203)

På grund av de uppgifter som cirkulerar om bl.a. Maxi 999:s köl och roder, redovosas här även för icke klubbmedlemmar vissa fakta om hur dessa utformats vid olika tidpunkter. De gamla utförandena av köl och roder finns åtminstone fram till och med Maxi 999 nr 288. På detta exemplar är rodret bytt.

KÖLEN:

Ett antal av de tidiga 999:orna hade en köl vars aktersula vid kraftig grundstötning kunde brytas. (Se den svartgråa kölen nedan), Maxi ändrade sedan kölen så att kölen fick en mjukare avslutning mot kölsulans akterdel. (Se den blåa kölen ). Det tycks inte ha inträffat några brott på kölens aktersula med den nya költypen, trots att det rapporterats mycket kraftiga grundkänningar.

Rodret:

Äldre utförandet

På de äldre 999:orna är hjärtstocken utförd med en rörformig hjärtstock. Dess ytterdiameter är 49.5 mm. Vid det nedre roderlagret finns en påsvetsad bussning som ökar diametern till 54 mm. Det nedre roderlagret är gjort av delrin. Rorkultsfästet sitter på en påsvetsad tapp upptill på hjärtstocken. Denna svetsskarv är lätt att identifiera.

Det har hänt några fall där svetsen vid nedre roderlagret tycks ha initierat att utmattningsbrott har inträffat med totalt roderhaveri som följd. Det är alltså mycket viktigt att noggrannt undersöka och helst byta ut eller förstärka en hjärtstock med detta utförande. Se klubbens Praktiska Tips.

Se följande bild som visar hur den svetsade tappen upptill på hjärtstocken ser ut.

 

Nya hjärtstocksutförandet

Den nya hjärtstocken är utförd av en massiv rostfri stång med en ytterdiameter på 50 mm. Det nedre roderlagret är av brons. Tappen för rorkultsfästet är svarvat ur den massiva 50mm stången. Där figuren ovan visar en svetsskarv är det i stället en 45 graders svarvad övergång.

Det finns inga kända haverier med denna typ av hjärtstock.