Gnisslande Fendrar
Blir Du lika irriterad över "gnissliga" puttifrånkorvar som jag när det blir trångt i gästhamnen. Gör så här: Låt en fender hänga lodrätt (som vanligt), knyt i en tamp i båda ändar på en andra fender, och häng den horisontellt över den första, så att fendrarna bildar "ett + ", mellan Din och grannens båt. Iden bygger på att fendrarna rullar i varsin axel över varandra efter båtsidorna. Naturligtvis ska inga andra fendrar användas. Man kan behöva justrera arrangemanget någon gång innan det "satt sig", men sen bör Du kunna sova ostört!!!!
/Björne F:sson.
 
Hur man slår Knopar, animerade bilder (men text på tyska)