Kontrakt, för båtförsäljning.

Kontraktet är i stort sett lika det som SXK rekommenderar. Till kontraktet hör en överlåtelsehandling att användas om båt eller tillbehör inte avhämtas i ett sammanhang.

Kontrakt

Överlåtelse