Sprayhoodskena Kapning för att lättare kunna demontera luckgarage

Spayhoodbågar av rostfritt

Skotvinch Ombyggnad till 'self-tailing'

Minipeke för lättare ilandstigning

Stävrulle för bogankare

Nedgångsluckor av akryl

Nytt glas i däcksluckor

Vattenläckage till motorrum, Fenix

Skylight för Maxi 909