Välkommen till böcker av Sigurd Sternvall.

Kontakta oss (byt Q mot @) på infoQbatteknik.se

  (Tillbaka)

Resan till Käppkina

Sjöman Linus Äventyr

En resa på övre Yangtsekiang

Under regnbågsflaggan

Sjökapten Oskar Sigurd Sternvall var född i Stockholm 1886 och avlade sjökaptensexamen 1909. Fyra år senare reste han till Kina, och en seglade som styrman och befälhavare under engelsk och amerikansk flagg. Han fick 1916 anställning i kinesiska tullverkets marinstab, befordrades 1923 till flodinspektör och lotskapten vid övre Yangtsekiang (den del som numera är dränkt av kraftverksdamm), och kvarstod i kinesiska regeringens tjänst tills 1928, då han tog avsked. Efter hemkomsten till Sverige gjorde han sig känd som Kinaföreläsare och författare och har bl. a. givit ut en rad marina skildringar (varav denna är en) samt en antologi över gamla sjömansballader, visor och arbetssånger med musik. Han avled 1951.
Min första kontakt med böcker av sjökapten Sigurd Sternvall var via en bok som min far fick i premium år 1929. Jag fascinerades av det friska språket och författarens fördomsfria syn på andra människor och kulturer, vilket är lärorikt för våra egna föreställningar om hur världen såg ut runt förra sekelskiftet. Egentligen var livet inte så annorlunda då som vi gärna tror.
Sonen till Sam Svensson, Sternvalls bästa vän (som verkade i Kina samtidigt med honom) skriver så här rörande honom:
"Jag har länge tvekat om jag skulle skriva ned det nu som följer eftersom jag saknar belägg. Enligt min mor Elsa var Sigge Sternvall son till Oscar II. Kungen fyllde 57 år 1886-01-21. Min far Sam sade aldrig något om detta till mig, endast min mor. Och hon sade dessutom att hans hustru skulle vara dotter till samma kung, kanske med en annan mor. Namnet Oskar, liksom det faktum att han inte avände detta sitt första namn, kommer mu i en annan dager."