Sufa Elsystem (tillbaka)

Detta elsystem är vanligt på båtar som byggdes på 80-talet. Företaget SUFA har numera upphört, och reservdelar säljs inte.
Så här har vi byggt om ett gammalt SUFA-system.

Kopplingssidan av SUFA:s orginal elpanel ser typiskt ut som följer:

De olika SUFAs modulerna har egna beskrivningar: 41511-41301, Shunt och Volt/Amp.mätning, 41521, AUTOBAT-M huvudbrytare, 41542-3 Manöverpanel.

Vanliga fel:

Indikeringslamporna bakom skyltarna i panelen är små lampor. Man kan antingen köpa nya sådana från ELFA, Art. Nr. 76-367-15.
Man kan också använda en liten matt lysdiod, t.ex. gul, med ett motstånd på 1000 Ohm i serie.

Nya skyltar till elpanelen kan betällas via infoQbatteknik.se (byt Q mot @). I detta utförande kan skyltarna ej genomlysas av indikeringslamporna.
Även enskilda strömrytare till panelen finns. (Andra snarlika kan användas, men till dessa saknas de automatsäkringar som hör till).